AutopowiadamiaczInteresuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem

kliknij aby zobaczyć nasze oferty
Aktualnie znajdujesz się na: strona główna

Usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Wybór najkorzystniejszej oferty dla Klienta w relacji jego potrzeb do ceny (czynszu). Obsługę notarialną. Doradztwo kredytowe - kredyty renomowanych banków dobieramy indywidualnie do sytuacji Klienta oraz specyfiki nieruchomości którą chce nabyć.
 
więcej

2018-07-16

Klauzula informacyjna - RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r ( RODO) informujemy, że:

         I.            Administratorem Pani/Pana danych jest Artur Jakubczyk działający w obrocie gospodarczym jako Biuro Prawno-Handlowe  LEXPOL  z siedzibą  w  Katowicach  przy  ul. Wojewódzkiej 13, identyfikujący się numerem NIP 577-107-30-28 oraz REGON 276096859.  Kontakt: katowice@lexpol.pl.

        II.            Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów i zleceń : kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, doradztwa, wydawanych opinii i innych związanych z przedmiotem działalności.

      III.            Pani/ Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorów danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów

      IV.            Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa , przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, Dane są przechowywane przez okres trwania umowy pośrednictwa, oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umów pośrednictwa.

        V.            W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych , przysługuje Pani/ Panu - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia:

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

      VI.            Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

     VII.            Ma Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o którym mowa w art. 51 RODO, o ile uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

   VIII.            Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług ( realizacji umowy).

      IX.            Biuro Prawno-Handlowe LEXPOL Artur Jakubczyk zapewnia, że Państwa dane osobowe będą chronione przed ich wykorzystywaniem lub dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

        X.            Wszelkie wątpliwości w zakresie naszych działań dotyczących polityki RODO należy przedłożyć drogą e-mail na adres: katowice@lexpol.pl.

 

| czytaj więcej

  • Oferta specjalna

    Mieszkania - sprzedaż

    Katowice

    Cena: 249 000 zł